Workshop “Mạng dữ liệu không gian cho Việt Nam”

Workshop “Mạng dữ liệu không gian cho Việt Nam”

02/12/2016
Workshop “Mạng dữ liệu không gian cho Việt Nam”, Dịch vụ chăm sóc Website

Workshop mang du lieu khong gian 1

Ngày 30/11/2016, tại Hội trường CNTT Việt Nam đã diễn ra Hội thảo về Mạng dữ liệu không gian (Spatial Data Network)

Hội thảo có sự tham dự của các đơn vị chủ trì và khách mời. Viện trưởng TS. Nguyễn Trường Thắng, đại diện cho Viện CNTT ( đơn vị đồng tổ chức hội thảo) chủ trì Hội thảo, sự tham gia khoảng 40 khách mời của các đơn vị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổ chức phát triển quốc tế của chính phủ CHLB Đức (GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, the German Federal Enterprise for International Cooperation), Công ty DELPHI (Cộng Hòa Liên bang Đức), Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư , Bộ Xây Dựng, các đơn vị thuộc UBND Thành phố Hà Nội, và Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam.

Tại hội thảo, các diễn giả đã bàn trình bày các giải pháp mạng dữ liệu không gian, nhằm hỗ trợ cho các cơ quan quản lý của Việt Nam cũng như các thành phố lớn (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,…) tạo ra chính sách dữ liệu không gian và để thiết lập chính sách một cách liên ngành, bền vững. Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Hội thảo vừa diễn ra:

Workshop “Mạng dữ liệu không gian cho Việt Nam”, Dịch vụ chăm sóc Website

Workshop “Mạng dữ liệu không gian cho Việt Nam”, Dịch vụ chăm sóc Website

Workshop “Mạng dữ liệu không gian cho Việt Nam”, Dịch vụ chăm sóc Website

 

CNTT Việt Nam

Workshop “Mạng dữ liệu không gian cho Việt Nam”, Dịch vụ chăm sóc Website