CNTT Việt Nam tham dự cuộc họp thường niên lần thứ 48 của Tiểu ban Nghiên cứu năng lượng bền vững (SCSER)

CNTT Việt Nam tham dự cuộc họp thường niên lần thứ 48 của Tiểu ban Nghiên cứu năng lượng bền vững (SCSER)

02/05/2018
CNTT Việt Nam tham dự cuộc họp thường niên lần thứ 48 của Tiểu ban Nghiên cứu năng lượng bền vững (SCSER), Dịch vụ chăm sóc Website

nghien cuu nang luong ben vung1 1

Ủy ban Khoa học và Công nghệ (Committee of Science and Technology – COST) của Việt Nam trong ASEAN do Bộ Khoa học và Công nghệ đảm nhiệm. ASEAN COST – Việt Nam gồm 09 tiểu ban chuyên ngành. CNTT Việt Nam – Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam là đầu mối quốc gia Tiểu ban Vi điện tử và Công nghệ thông tin (Sub-Committee on Microelectronics and Information Technology – SCMIT) của Việt Nam trong ASEAN tham dự và góp ý kiến hợp tác liên ngành với Tiểu ban Nghiên cứu năng lượng bền vững (Sub-Committee on Sustainable Energy Research – SCSER) nhằm nâng cao vai trò của các tiểu ban chuyên ngành của Việt Nam trong cộng đồng KHCN của ASEAN.

Ngày 23-24/4/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa họcvàCông nghệ, Ban Thư ký ASEAN tổ chức cuộc họp thường niên của Tiểu ban Nghiên cứu năng lượng bền vững (SCSER) lần thứ 48 tại Hà Nội. Tham dự cuộc họp có sự hiện diện của các đại biểu từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trườngvà các đầu mối quốc gia trong Tiểu ban SCSER của các nước trong ASEAN. Theo nhiệm kỳ hiện tại 2018 – 2020, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Giáo dục và Đào tạo là đầu mối quốc gia SCSER của Việt Nam trong ASEAN đồng thời cũng đảm nhiệm vai trò trưởng tiểu ban SCSER nhiệm kỳ này.

TS. Nguyễn Trường Thắng, Viện trưởng CNTT Việt Nam – Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, đầu mối quốc gia Tiểu ban Vi điện tử và Công nghệ thông tin (SCMIT) đã tham dự và phát biểu ý kiến,đóng góp hoạt động mang tính liên ngành trong các dự án phối hợp liên tiểu ban tại cuộc họp. Sự tham dự của các tiểu ban chuyên ngành khác trong buổi họp thường niên của SCSER nhằm tăng cường tính kết nối liên ngành, nâng cao vai trò và hoạt động của Ủy ban Khoa học và Công nghệ (COST) của Việt Nam trong ASEAN do Bộ Khoa học và Công nghệ đảm nhiệm.

ASEAN COST – Việt Nam gồm 09 tiểu ban chuyên ngành với đầu mối là các đơn vị tại các Bộ/cơ quan thuộc chính phủ như sau:
– Tiểu ban về cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn lực KH&CN (SCIRD): Bộ KHCN
– Tiểu ban Đo lường và Vật lý địa cầu (SCMG): Bộ KHCN
– Tiểu ban Vi điện tử và Công nghệ Thông tin (SCMIT): Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
– Tiểu ban Công nghệ vật liệu (SCMST): Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
– Tiểu ban Công nghệ sinh học (SCB): Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
– Tiểu ban Lương thực (SCFST): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
– Tiểu ban KH&CN Biển (SCMSAT): Bộ Tài nguyên và Môi trường
– Tiểu ban Công nghệ Không gian (SCOSA): Bộ Tài nguyên và Môi trường
– Tiểu ban Nghiên cứu Năng lượng bền vững (SCSER): Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin về ASEAN COST cũng như các tiểu ban chuyên ngành có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ:
http://asean.org/asean-socio-cultural/asean-ministerial-meeting-on-science-and-technology-ammst/overview/

Một số hình ảnh tại cuộc họp

CNTT Việt Nam tham dự cuộc họp thường niên lần thứ 48 của Tiểu ban Nghiên cứu năng lượng bền vững (SCSER), Dịch vụ chăm sóc Website

 

CNTT Việt Nam tham dự cuộc họp thường niên lần thứ 48 của Tiểu ban Nghiên cứu năng lượng bền vững (SCSER), Dịch vụ chăm sóc Website

Sưu tầm

CNTT Việt Nam tham dự cuộc họp thường niên lần thứ 48 của Tiểu ban Nghiên cứu năng lượng bền vững (SCSER), Dịch vụ chăm sóc Website