CNTT Việt Nam làm việc với Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn

CNTT Việt Nam làm việc với Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn

22/03/2017
CNTT Việt Nam làm việc với Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn, Dịch vụ chăm sóc Website

lam viec vơi ctcp mia duong Lam Son2 1

Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (LASUCO) – Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới đang hướng tới hình thành một tập đoàn kinh tế lớn mạnh, mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và ngành nghề kinh doanh. Các sản phẩm chính của Công ty là Mía – Đường – Điện và Sản phẩm Nông nghiệp công nghệ cao.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nông nghiệp nước ta đang đứng trước yêu cầu phát triển theo chiều sâu với quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tạo ra bước đột phá về hiệu quả, năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người, đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững. Bởi vậy, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao được coi là chìa khóa nhằm tái cơ cấu nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.

Nắm bắt được xu thế phát triển này, ngày 03/03/2017, đoàn cán bộ Viện Công nghệ Thông tin ( CNTT) dẫn đầu là Viện trưởng TS. Nguyễn Trường Thắng đã có buổi làm việc với Lãnh đạo LASUCO, Anh hùng Lao động – Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Văn Tam. Đoàn đã đi tham quan khu nông nghiệp công nghệ cao hiện đại với nhiều ứng dụng công nghệ cao nổi bật của LASUCO. Hai bên cùng nhau bàn bạc trao đổi và đặt ra các bài toán về hỗ trợ để phát triển, xây dựng các phần mềm quản trị doanh nghiệp, thương mại điện tử và đặc biệt theo hướng nông nghiệp công nghệ cao – ưu tiên của LASUCO trong giai đoạn tới. Đây đều là những bài toán rất thực tiễn, hàm lượng khoa học công nghệ lớn trong lĩnh vực CNTT để các chuyên gia của Viện CNTT nghiên cứu và giải quyết. LASUCO và Viện CNTT đã thống nhất đề xuất triển khai thỏa thuận hợp tác để hiện đại hóa quy trình sản xuất và nâng cao ứng dụng CNTT trong công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ Cao của LASUCO, góp phần vào sự phát triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Thanh Hóa.

Cũng trong chuyến làm việc tại Thanh Hoá, Viện CNTT cũng đã có các cuộc tiếp xúc và làm việc với các đơn vị khác.

Một số hình ảnh của buổi tham quan và làm việc tại LASUCO:

CNTT Việt Nam làm việc với Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn, Dịch vụ chăm sóc Website

 

CNTT Việt Nam làm việc với Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn, Dịch vụ chăm sóc Website

 

CNTT Việt Nam làm việc với Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn, Dịch vụ chăm sóc Website

 

CNTT Việt Nam làm việc với Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn, Dịch vụ chăm sóc Website

Sưu tầm

CNTT Việt Nam làm việc với Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn, Dịch vụ chăm sóc Website