Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

09/09/2017
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017, Dịch vụ chăm sóc Website

vien cong nghe thong tin

CNTT Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần tuyển cán bộ cho các vị trí sau đây:

I.
Nghiên cứu viên các chuyên ngành Công nghệ thông tin gồm:
14 vị trí
1
Mạng thông tin máy tính
02
2
Công nghệ phần mềm, giải pháp phần mềm
04
3
Các hệ chuyên gia và tính toán mềm
01
4
Công nghệ thực tại ảo
01
5
Khoa học dữ liệu và ứng dụng
02
6
Nhận dạng và công nghệ tri thức
01
7
Xử lý ngôn ngữ
01
8
Tin học viễn thông
01
9
Hệ thông tin địa lý
01
II.
Nghiên cứu viên Tự động hóa:
02 vị trí
1
Công nghệ tự động hóa
01
2
Kỹ thuật điều khiển và hệ thống nhúng
01

II. Yêu cầu
– Tốt nghiệp đại học theo các chuyên ngành dự tuyển
– Ưu tiên người có kinh nghiệm về chuyên môn theo các lĩnh vực kể trên
– Các yêu cầu khác theo quy định hiện hành của Nhà nước về viên chức.

III. Hồ sơ và lệ phí đăng ký
– Hồ sơ gồm:
– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo thông tư số 15/2012/TT-BNV
– Sơ yếu lí lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
– Lệ phí đăng ký dự tuyển: 500.000 đ/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).
– Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

IV. Thời hạn và địa chỉ liên hệ
– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 11/9/2017 đến hết ngày 09/10/2017.
– Nơi nhận hồ sơ:
Phòng Quản lý tổng hợp – CNTT Việt Nam
Phòng 107 – nhà A3, 18 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
Điện thoại: (024) 756 4405

 
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017, Dịch vụ chăm sóc Website