Quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa Bitcoin, tiền mã hóa, ICO và miễn thuế trong 5 năm

Quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa Bitcoin, tiền mã hóa, ICO và miễn thuế trong 5 năm

26/12/2017
Quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa Bitcoin, tiền mã hóa, ICO và miễn thuế trong 5 năm, Dịch vụ chăm sóc Website

quoc gia su dung bitcoin

“Các tổ chức, cá nhân, quỹ đầu tư, công ty công nghệ đều có thể lưu trữ, trao đổi, khai thác, tặng hoặc thừa kế, mua bán tiền mã hóa bằng đồng tiền bản địa”.

Tổng thống Alexander Lukashenko của Beralus vừa ký một sắc lệnh nhằm hợp pháp hóa tiền mã hóa, các hoạt động giao dịch và mining, ICO và hợp đồng thông minh. Qua đó, Beralus chính thức trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa Bitcoin, tiền mã hóa và các hoạt động liên quan đến thị trường cryptocurrency.

Quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa Bitcoin, tiền mã hóa, ICO và miễn thuế trong 5 năm, Dịch vụ chăm sóc Website

 

Bên cạnh đó, Beralus còn hỗ trợ cho các hoạt động này bằng cách miễn thuế trong vòng 5 năm. Đây cũng là động thái thu hút các nhà đầu tư, các công ty công nghệ, startup mới đến với Beralus. Đón đầu một cuộc cách mạng mới tiếp sau internet toàn cầu.

“Các tổ chức, cá nhân, quỹ đầu tư, công ty công nghệ đều có thể lưu trữ, trao đổi, khai thác, tặng hoặc thừa kế, mua bán tiền mã hóa bằng đồng tiền bản địa”, sắc lệnh mới của Beralus cho biết. Bên cạnh đó, các hoạt động này không cần kê khai thu nhập và lợi nhuận vì họ sẽ không phải chịu thuế cho đến tháng 1 năm 2023.

Tuy nhiên trước đó, Bộ Tài chính và Ngân hàng Quốc gia Beralus đã tuyên bố rằng họ không ủng hộ tiền mã hóa. Họ cho rằng việc hợp pháp tiền mã hóa có thể gây ra “những rủi ro nghiêm trọng cho thị trường tài chính” và “không thể giám sát các loại tiền mã hóa, cũng như các giao dịch ẩn danh này”.

Nhưng Beralus vẫn trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa Bitcoin, tiền mã hóa và ICO. Chắc chắn trong năm tới, Beralus sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý từ thị trường crypto.

Sưu tầm

Quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa Bitcoin, tiền mã hóa, ICO và miễn thuế trong 5 năm, Dịch vụ chăm sóc Website