Những cách để tự động hóa công việc kinh doanh của bạn

27/09/2017
Những cách để tự động hóa công việc kinh doanh của bạn, Dịch vụ chăm sóc Website

don gian hoa cong viec 1

Những cách để tự động hóa công việc kinh doanh của bạn, Dịch vụ chăm sóc Website

1. Đơn giản hoá

Đối với cuộc sống cá nhân của mỗi con người, càng đơn giản bao nhiêu chúng ta càng tiết kiệm được các nguồn lực bấy nhiêu. Chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian, tiền bạc vào những mục đích không cần thiết. Vì thế chúng ta sẽ có thêm nguồn lực để phát triển những lĩnh vực khác. Hãy đơn giản hoá việc ăn, mặc, ngủ, đi lại. Cuộc sống hàng ngày không cần quá cầu kỳ.

Trong công việc, đơn giản hoá bằng cách chia nhỏ các việc lớn thành các việc nhỏ hơn, chia nhỏ việc nhỏ thành những việc nhỏ hơn, hãy nghiên cứu và bỏ đi những bước không cần thiết. Việc chia nhỏ công việc sẽ giúp bạn có thể dễ dàng tìm kiếm ai đủ yêu cầu để đưa vào vị trí đó. Đơn giản hoá bằng cách bỏ qua những bước không cần thiết sẽ tiết kiệm được các nguồn lực cho doanh nghiệp của mình, như vậy sẽ giảm giá thành, tăng lợi nhuận và cạnh tranh.

2. Nhân bản hoá

Sau khi chúng ta đã đơn giản hoá được mọi việc, hãy bắt đầu bằng cách nhân bản công việc lên. Tất cả mọi người đều chỉ có 24h mỗi ngày. Giới hạn này không ai có thể thay đổi được, dù tôi là tốt hay xấu, cũng chỉ có 24h mỗi ngày mà thôi. Chính vì thế, chúng ta cần nhân bản công việc mà chúng ta làm bằng cách thuê người khác, hướng dẫn họ làm công việc mà chúng ta cần làm, như vậy chúng ta mới có thể có nhiều thời gian hơn cho công việc.

3. Tự động hoá

Sau khi bạn đã thực hiện 2 bước trên, hãy tìm cách ứng dụng khoa học kỹ thuật vào để làm cho công việc của chúng ta tự động hoá, điều này sẽ nâng cao hiệu suất làm việc của mỗi người trong hệ thống của chúng ta, như vậy mọi người cũng sẽ có thu nhập cao hơn.

Quá trình Đơn giản hoá – Nhân bản hoá – Tự động hoá sẽ làm cho công việc kinh doanh của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn, và dễ  đi đến thành công hơn.

Sưu tầm

Những cách để tự động hóa công việc kinh doanh của bạn, Dịch vụ chăm sóc Website