Netmarketshare: thị phần Windows 10 tăng lên 35%, Windows 7 bất ngờ tăng lên 43%

Netmarketshare: thị phần Windows 10 tăng lên 35%, Windows 7 bất ngờ tăng lên 43%

04/07/2018
Netmarketshare: thị phần Windows 10 tăng lên 35%, Windows 7 bất ngờ tăng lên 43%, Dịch vụ chăm sóc Website

he dieu hanh window 1

Trong khi Windows 10 đang dần củng cố vị thế của mình, Windows 7 vẫn cho thấy tầm quan trọng của mình như thế nào.

Theo thống kê cho tháng Sáu năm 2018 từ Netmaketshare, thị phần của Windows 10 đang tiếp tục tăng, đạt mức 35% thiết bị mà hãng thống kê này thu thập được.

Windows 10 của Microsoft đang có một tháng thành công, với việc hãng cung cấp chi tiết rằng, bản cập nhật Spring Creators Update đã có được 250 triệu người sử dụng chỉ trong hai tháng sau lần phát hành đầu tiên của họ.

Netmarketshare: thị phần Windows 10 tăng lên 35%, Windows 7 bất ngờ tăng lên 43%, Dịch vụ chăm sóc Website

Điều nghịch lý là – giống như một con zombie vẫn chưa chịu gục ngã – hệ điều hành Windows 7 của Microsoft cũng đang tiếp tục gia tăng, khi đạt mức 43% số thiết bị đang sử dụng.

Tháng trước, Microsoft thông báo loại bỏ dịch vụ hỗ trợ Windows 7 cho các thiết bị đời cũ, cũng như việc hỗ trợ trực tuyến cho các thiết bị Windows 7.

Hệ điều hành kinh điển này vẫn còn cần thiết với một số bộ phận trong doanh nghiệp và nhiều khả năng các con số thống kê vẫn sẽ ở mức cao cho đến khi Microsoft chính thức loại bỏ việc hỗ trợ nó vào năm 2020.

Sưu tầm

Netmarketshare: thị phần Windows 10 tăng lên 35%, Windows 7 bất ngờ tăng lên 43%, Dịch vụ chăm sóc Website