Thế nào được xem là một bài viết chuẩn Seo

Thế nào được xem là một bài viết chuẩn Seo

03/11/2017
Thế nào được xem là một bài viết chuẩn Seo, Dịch vụ chăm sóc Website

viet bai chuan seo

Dưới đây là những đặc điểm nhận dạng chung của một bài viết chuẩn SEO. Tuy không có một chuyên gia nào khẳng định sự chính xác hoàn toàn của những tiêu chuẩn này nhưng dường như nó đã trở thành một khuôn mẫu chung cho các bài viết SEO bởi nó là những đặc điểm dễ nhận thấy từ những bài viết đang nằm ở top Google.

Thế nào được xem là một bài viết chuẩn Seo, Dịch vụ chăm sóc Website

12 đặc điểm dễ nhìn thấy của một bài viết chuẩn SEO

1. 10 từ là độ dài tối đa của một từ khóa

2. Từ khóa thường nằm ở đầu tiêu đề và luôn luôn xuất hiện trong tiêu đề

3. Heading 2 có chứa từ khóa

4. Từ khóa xuất hiện ở đoạn đầu bài viết

5. Ảnh có chứa thuộc tính Alt

6. Mật độ từ khóa nằm ở khoảng 1,1% – 4,5%

7. Thẻ meta description có từ khóa

8. Thuộc tính Alt có chứa từ khóa

9. Đường dẫn tĩnh có từ khóa

10. Đường dẫn không vượt quá 100 ký tự

11. Có tối đa 5 liên kết trong đó có 1 liên kết ngoài

12. Độ dài tối thiểu của bài viết là 300 từ

Theo mình, khi viết một bài viết điều cần chú tâm nhất là không nên nhồi nhét từ khóa quá nhiều, vừa không chuẩn SEO càng không giống một nội dung có ích cho người đọc. Luôn đảm bảo từ khóa xuất hiện đầy đủ trong các thẻ cần thiết. Nội dung không cần quá dài nhưng đầy đủ, không kết thúc vấn đề đột ngột hoặc nội dung quá rối, khó hiểu. Hãy đặt vị trí là người đọc để điều chỉnh và hoàn thiện một bài viết chuẩn SEO.

Sưu tầm

Thế nào được xem là một bài viết chuẩn Seo, Dịch vụ chăm sóc Website