Microsoft Bing tiếp tục phát triển, tăng trưởng 15% cả về thu nhập và khối lượng tìm kiếm so với cùng kỳ năm ngoái

Microsoft Bing tiếp tục phát triển, tăng trưởng 15% cả về thu nhập và khối lượng tìm kiếm so với cùng kỳ năm ngoái

06/02/2018
Microsoft Bing tiếp tục phát triển, tăng trưởng 15% cả về thu nhập và khối lượng tìm kiếm so với cùng kỳ năm ngoái, Dịch vụ chăm sóc Website

bing 1

Trước đó, Q1/2018, Bing cũng đạt mức tăng trưởng 15%.

Mới đây, trong báo cáo tài chính Q2/2018, Microsoft đã tiết lộ rằng mảng kinh doanh tìm kiếm Bing của họ tiếp tục đạt mức tăng trưởng 15% so với năm ngoái. Doanh thu trên mỗi tìm kiếm và khối lượng tìm kiếm tăng đã giúp Bing đạt mức tăng trưởng này.

Tốc độ tăng trưởng quý này tương đương quý trước cho thấy Bing đang có những bước phát triển vững chắc. Thậm chí nó còn cho thấy Bing đã đi vào quỹ đạo và chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng tốc.

Microsoft Bing tiếp tục phát triển, tăng trưởng 15% cả về thu nhập và khối lượng tìm kiếm so với cùng kỳ năm ngoái, Dịch vụ chăm sóc Website

Trước đây, trong báo cáo tài chính Q1/2018, Microsoft cũng đã tiết lộ rằng thị phần tìm kiếm của họ đã tăng đáng kể tại Mỹ và châu Âu. Theo số liệu mới nhất, hơn 100 triệu người tại 7 quốc gia châu Âu đang dùng công cụ tìm kiếm Bing, tạo ra hơn 3 tỷ lượt tìm kiếm mỗi tháng. Quý này, Microsoft không hề tiết lộ chi tiết nào về Bing ngoài tỷ lệ tăng trưởng so với năm ngoái.

Microsoft từng nói rằng các hộ gia đình sử dụng Bing thường có thu nhập cao hơn, 24% người dùng Bing nằm trong top thu nhập cao nhất nước. Và bên cạnh đó, người dùng Bing cũng đã click vào quảng cáo tới từ các công cụ tìm kiếm khác. Đương nhiên, cả hai thông tin trên đều hấp dẫn với các hãng quảng cáo.

Tổng doanh thu Q2/2018 của Microsoft đạt 28,9 tỷ USD, tăng 12%, lợi nhuận hoạt động đạt 8,7 tỷ USD, tăng 10%, vượt mọi kỳ vọng của giới phân tích.

Sưu tầm

Microsoft Bing tiếp tục phát triển, tăng trưởng 15% cả về thu nhập và khối lượng tìm kiếm so với cùng kỳ năm ngoái, Dịch vụ chăm sóc Website