Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI “Một số vẫn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông” năm 2018

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI “Một số vẫn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông” năm 2018

02/08/2018
Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI “Một số vẫn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông” năm 2018, Dịch vụ chăm sóc Website

hoi thao quoc gia5 1

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” do CNTT Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Hồng Đức, đồng tổ chức tại thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 7 năm 2018.

Hội thảo là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Hội thảo khuyến khích trưng bày giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

Các chủ đề chính của Hội thảo :

Các hệ thống thông minh Công nghệ phần mềm
An toàn thông tin Công nghệ mạng và mạng không dây
Mã nguồn mở Công nghệ tri thức và tính toán mềm
Điện toán đám mây Xử lý ảnh và kỹ thuật video
Giáo dục điện tử, đào tạo từ xa Các công nghệ tính toán hiện đại
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Các hệ thống hỗ trợ ra quyết định
Các hệ thống nhúng Tin-sinh học
Thực tại ảo Cơ sở toán học của tin học
Các hệ thống tích hợp Công nghệ thông tin trong kinh tế – xã hội

Hội thảo năm 2018 thu hút gần 100 báo cáo khoa học, các bài gửi tham gia Hội thảo sau khi qua vòng phản biện chặt chẽ đã chọn ra được 61 bài có chất lượng tốt để đăng trong kỷ yếu. Kỷ yếu hội thảo có mã số ISBN, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật – Bộ Khoa học công nghệ.

Các tiểu ban của hội thảo @ XXI:
– Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin (CSDL & HTTT)
– Khai phá dữ liệu và học máy (KPDL & HM)
– Công nghệ mạng, điều khiển, tự động hóa (CNM, ĐK & TĐH)
– Nhận dạng, đa phương tiện và mô phỏng, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (ND, ĐPT & MP, XLNN)
– Công nghệ phần mềm (CNPM).

Một số hình ảnh đẹp diễn ra tại Hội thảo năm nay.

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI “Một số vẫn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông” năm 2018, Dịch vụ chăm sóc Website

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI “Một số vẫn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông” năm 2018, Dịch vụ chăm sóc Website

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI “Một số vẫn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông” năm 2018, Dịch vụ chăm sóc Website

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI “Một số vẫn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông” năm 2018, Dịch vụ chăm sóc Website

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI “Một số vẫn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông” năm 2018, Dịch vụ chăm sóc Website

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI “Một số vẫn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông” năm 2018, Dịch vụ chăm sóc Website

Sưu tầm

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI “Một số vẫn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông” năm 2018, Dịch vụ chăm sóc Website