Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện Công nghệ Thông tin

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện Công nghệ Thông tin

02/01/2017
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện Công nghệ Thông tin, Dịch vụ chăm sóc Website

tong ket cong tac dang

Ngày 13/01/2017, Đảng bộ CNTT Việt Nam tổ chức tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017. Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Trường Thắng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện CNTT, đại diện của Hội đồng Khoa học Viện và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Ủy Viện và các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện Công nghệ Thông tin, Dịch vụ chăm sóc Website

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Thắng, Bí thư Đảng ủy Viện CNTT đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác cho năm 2017. Vai trò của Đảng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thể hiện ở mối quan hệ gắn bó trong các phòng chuyên môn và ý thức trách nhiệm của các đảng viên trong việc đề xuất, chủ trì hoặc tham gia các đề tài khoa học các cấp và các đề án, dự án, từ đó đưa đến nhiều kết quả có ý nghĩa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Về kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng năm 2016, Viện CNTT đã thực hiện số đề tài nghiên cứu cơ bản: 03 đề tài đang triển khai (2014–2016); Số đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: 09 đề tài, trong đó có 06 đề tài theo các hướng ưu tiên, 01 đề tài độc lập trẻ, 01 đề tài HTQT và 01 đề tài hợp tác địa phương; Số đề tài cơ sở và cơ sở chọn lọc: Năm 2016, Viện CNTT có 24 đề tài, nhiệm vụ cấp Cơ sở và một số đề tài nhiệm vụ cán bộ trẻ; Đề tài Phòng TNTĐ Công nghệ Mạng và Đa phương tiện: 4 đề tài giai đoạn 2015–2016. Viện cũng đã ký kết và thực hiện nhiều hợp đồng triển khai với cơ quan ngoài. Năm 2016, Viện đã chủ trì hoặc phối hợp chủ trì tổ chức một số Hội nghị/Hội thảo quốc gia và quốc tế như: Tổ chức Hội thảo quốc gia thường niên “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và Truyền thông ” lần thứ XIX tại trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, Tham gia tổ chức Hội nghị của Chương trình NCCB FAIR 2016.

Về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Viện tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu về đào tạo NCS ngành CNTT trong cả nước với hiện tại đang đào tạo 86 NCS. Năm 2016, 10 NCS đã hoàn thành bảo vệ cấp cơ sở , 12 NCS bảo vệ Hội đồng cấp Viện. Xây dựng chương trình đào tạo cao học và tiến sĩ cho các ngành CNTT, TĐH và Toán ứng dụng cho Khoa CNTT&TT của Học viện KHCN VN.

Về công tác xây dựng Đảng. Năm 2016, Đảng ủy Viện CNTT đã tạo điều kiện cho đảng viên, các quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng . Đồng thời Đảng ủy Viện CNTT luôn chú trọng phổ biến, tuyên truyền chủ trương chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng các cấp đến từng đảng viên và cán bộ, viên chức trong Viện. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được quan tâm. Đảng ủy và các Chi ủy thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát theo nội dung, yêu cầu và đã báo cáo về Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN. Qua kiểm tra và báo cáo của các chi bộ cho thấy nề nếp sinh hoạt và công tác xây dựng Đảng đều thực hiện tốt, thực hiện nghiêm túc quy định Điều lệ Đảng. Kết quả trong năm 2016, Đảng ủy đã giới thiệu 5 quần chúng ưu tú dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp 03 đ/c đảng viên mới nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng ủy là 30 đồng chí. Đảng bộ cũng luôn quan tâm chỉ đạo các mặt hoạt động công đoàn và đoàn thanh niên.

Nhìn lại chặng đường đã qua của năm 2016, được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời với kế hoạch, hướng dẫn cụ thể của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các Nghị Quyết của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được kế thừa truyền thống và uy tín lâu năm của Viện CNTT một đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu, triển khai ứng dụng CNTT kết hợp với sức trẻ dồi dào của các cán bộ khoa học trong tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, tập thể cán bộ Viện CNTT đã đạt được nhưng thành tựu đáng ghi nhận vượt qua nhiều khó khăn thực tại.

Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 Đảng ủy Viện CNTT sẽ tăng cường vai trò của các cấp ủy Đảng trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ KHCN của Viện: các đề tài, nhiệm vụ, hợp đồng, đào tạo,…Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Phòng TNTĐ Công nghệ mạng và Đa phương tiện và tiến hành cấu trúc lại tổ chức của PTNTĐ, đẩy mạnh phong trào thi đua mọi mặt công tác do Viện phát động.Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Viện Hàn lâm.

Tăng cường bồi dưỡng về lý luận chính trị và quản lý nhà nước cho cán bộ làm công tác lãnh đạo quản lý , cử cán bộ đủ điều kiện tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý và các đợt tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng.

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ Viện đối với Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và tổ chức phụ nữ. Phân công các Đảng uỷ viên trực tiếp phụ trách các tổ chức này.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện Công nghệ Thông tin, Dịch vụ chăm sóc Website

Phó Viện Trưởng Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Thắng thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy Viện CNTT cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đảng viên, khách mời tham dự, đồng thời khẳng định Đảng ủy Viện CNTT sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc đẩy mạnh các hoạt động chung trong toàn Viện nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

Sưu tầm

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện Công nghệ Thông tin, Dịch vụ chăm sóc Website