Apple đã loại bỏ các ứng dụng độc hại và gây hiểu nhầm khỏi App Store

Apple đã loại bỏ các ứng dụng độc hại và gây hiểu nhầm khỏi App Store

20/09/2017
Apple đã loại bỏ các ứng dụng độc hại và gây hiểu nhầm khỏi App Store, Dịch vụ chăm sóc Website

App Store 2

Trong khi Google đang tìm mọi cách để gỡ bỏ các ứng dụng độc hại khỏi Google Play, thì Apple cũng vừa công bố họ đã cập nhật nguyên tắc đánh giá ứng dụng để đảm bảo App Store an toàn và không có ứng dụng gây hiểu nhầm.

Apple đã loại bỏ các ứng dụng độc hại và gây hiểu nhầm khỏi App Store, Dịch vụ chăm sóc Website

Theo báo cáo từ 9to5 Mac, “Nhà Táo” hiện giờ đã chính thức loại bỏ các ứng dụng gây hiểu nhầm.

Những chính sách chống lại các ứng dụng như vậy đã có sẵn trong App Store nhưng phần cập nhật mới làm cho chính sách đó rõ ràng hơn. Như vậy, lệnh cấm sẽ được đưa ra chống lại các ứng dụng “bao gồm nội dung hoặc dịch vụ mà nó không thực sự cung cấp”. Và các ứng dụng chống virus cũng sẽ được loại bỏ.

Ngoài các ứng dụng trong App Store, các nguyên tắc mới cũng đã được hoạch định cho ARKit và Face ID. Các ứng dụng của Apple ARKit sẽ không những là ứng dụng lưu một lần với các đối tượng đơn lẻ và Apple đã nói rằng, các ứng dụng cần phải cung cấp “những trải nghiệm thực tế ảo tăng cường và phong phú”. Còn đối với Face ID, nguyên tắc của Apple cho thấy, cần phải có phương pháp mở khóa thay thế cho trẻ em dưới 13 tuổi.

Điều thú vị là các ứng dụng có thể được sử dụng để cung cấp 100% tiền mặt từ một người chuyển cho người khác mà không phải sử dụng mua hàng trong ứng dụng. Không cần trả 30% số tiền cho Apple.

Sưu tầm

Apple đã loại bỏ các ứng dụng độc hại và gây hiểu nhầm khỏi App Store, Dịch vụ chăm sóc Website